Styrelsen

Styrelsen väljs vid årsmöte som hålls under mars månad varje år.
Nuvarande styrelsen ser ut så här:

Ordförande: Kenneth Andersson, 070-2078564
Vice Ordförande: Christer Ladman, 070-5884353
Sekreterare: Birgit Holmqvist, 070-6078067
Vice sekreterare: Mona Ladman, 070-5310068
Kassör: Jan Lundh, 070-5310068
Ledamot: Rickard Utter, 070-2271955
Ledamot: Inge Jansson, 070-6263162

Ersättare: Leif Jönsson, 070-7220615
Ersättare: Christoffer Ladman, 070-3417141
Ersättare: Ryno Jansson, 070-5331984

________________
Medlemmar bosatta i Riddarhyttan, samt fritidshusägare och ”åretruntcampare” har vissa förmåner!
Hör av er till styrelsen för mera information!