Fiskevatten

Fiskevårdsföreningen förvaltar tre skogstjärnar: Ljustjärn, Norstjärn och Tattartjärn. I dessa tjärnar är ädelfiske tillåtet. (Från och med sommaren 2020 får man fiska med valfritt bete i tjärnarna)

Dessutom ädelfiske även i Hyttdammen intill Liens Camping.
(Valfritt bete tillåtet)

Fiskelycka…